Kvintcirkel

Tag valfri Not I,
den till moturs är IV,
den medurs är V


Yttre cirkel är Dur, inre Moll.
Det går utmärkt att ersätta inre ackord mot yttre,
och tvärt om förstås!

Kvinter är magiska och mycket musik bygger på dessa.
En kvint är 5 halvtoner.
V är en kvint lägre (än I) och IV är en kvint högre.