Skalans beskrivning
Skalans flöde
Tersstaplingar
3 ters4 ters
I -Tonika
C
E
G
C
7
C
E
G
B
II -Subdominantparallell
Minor
D
F
A
D
7
D
F
A
C
III -Dominantparallell
Minor
E
G
B
E
7
E
G
B
D
IV -Subdominant
Major
F
A
C
7
F
A
C
E
V -Dominant
Dominant 7
G
G
B
D
G
7
G
B
D
F
VI -Tonikaparallell
Minor
A
A
C
E
A
7
A
C
E
G
VII -Diminished
Diminished 7
B
B
D
F
B
7
B
D
F
A